logoohnebg

Politika zaštite podataka

Ova Politika zaštite podataka opisuje kako se prikupljaju, koriste, otkrivaju i čuvaju lični podaci posetilaca veb stranice www.selectavending.rs (dalje u tekstu „veb stranica“). Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku zaštite podataka pre nego što koristite našu veb stranicu ili pružite svoje lične podatke.

Prikupljanje ličnih podataka

Mi možemo prikupljati lične podatke o vama kada ih dobrovoljno pružite prilikom popunjavanja kontakt formulara, slanja poruka ili komunikacije sa nama putem veb stranice. Lični podaci koje možemo prikupljati uključuju, ali nisu ograničeni na: ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona i druge informacije koje nam dobrovoljno pružite.

Korišćenje ličnih podataka

Lični podaci koje prikupljamo koriste se isključivo u svrhe koje su navedene prilikom prikupljanja ili na način na koji ste vi izričito dali saglasnost. Ovi podaci se mogu koristiti za odgovaranje na vaše upite, pružanje informacija o našim uslugama ili za druge svrhe za koje ste dali saglasnost.

Otkrivanje ličnih podataka

Mi nećemo otkrivati vaše lične podatke trećim licima, osim ako smo zakonski obavezni ili ako smo dobili vašu izričitu saglasnost. Možemo otkriti vaše lične podatke pružaocima usluga koji nam pomažu u radu veb stranice, kao što su pružaoci usluga hostinga, održavanja, analitike i slično. Ovi pružaoci usluga će koristiti vaše lične podatke samo u svrhe pružanja usluga nama i neće ih koristiti u druge svrhe.

Čuvanje ličnih podataka

Vaši lični podaci će biti čuvani na bezbedan način i biće zaštićeni od neovlašćenog pristupa, upotrebe, izmene ili otkrivanja. Mi preduzimamo razumne mere zaštite kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ali nismo odgovorni za slučajeve neovlašćenog pristupa do kojih može doći usled greške ili zloupotrebe tehnologije ili usled drugih faktora koji su van naše kontrole.

Prava korisnika

Imate pravo da pristupite, ispravite, ažurirate

Smederevo, 01.04.2023